• previous arrow
    next arrow
    PlayPause
    Slider

Etapy zamówienia

 

1

Kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie firmy KAMIENIARSTWO J.Przewoźny i P.Jóźwiak – rozpoczęcie współpracy.

2

Zebranie informacji dotyczących zapotrzebowania inwestora – ustalenie informacji na temat wyglądu, rodzaju materiału, miejsca instalacji, dostępnego budżetu, …

3

Wykonanie projektu i przedstawienie go do akceptacji zamawiającemu. Projekt przetwarzamy aż do uzyskania satysfakcjonującego klienta rezultatu.

4

Akceptacja projektu przez inwestora.

5

Przygotowanie ostatecznej wyceny uwzględniającej wszelkie koszty realizacji zamówienia. Ustalenie warunków rozliczenia.

6

Akceptacja kosztów i umówienie terminu realizacji. W przypadku zamówienia nagrobka, standardowy termin realizacji wynosi ok. 4 tygodni, ale istnieje możliwość skrócenia tego czasu.

7

Montaż / instalacja formy kamieniarskiej.

Komentarze są wyłączone.